Bečov nad Teplou

Typ památka: hrad
Stav památky: stojí
Přístupnost památky: regulovaný vstup
Obec: Bečov nad Teplou
Ulice: čp. 9
obrázek

Hrad vznikl, aby chránil důležitou křižovatku zemských cest. Jeho rozkvět souvisel s cínovými doly v okolí Slavkova a sehrál významnou úlohu za tzv. šmalkaldské války a při stavovském povstání. Za třicetileté války byl hrad značně poškozen a už se nikdy nestal panským sídlem. Hradní areál má podélnou dispozici, rozloženou kolem nádvoří s dvěmi hranolovými věžovitými objekty v nejvyšším místě hřebenu. Terasovité zahrady. Zámek je rozlehlý obdélný dvoupatrový objekt s valbovou střechou a s vystupující mnohabokou stejně vysokou mohutnou polygonální věžicí s kopulovou střechou (zámecká kaple). Přístupný je z města po kamenném mostu. Celý komplex hradu se zámkem se rozkládá na skalnatém hřebenu nad zalesněným údolím říčky Teplé.

Datování:

přelom 13. a 14. st. - předpokládaný vznik hradu
r. 1314  - poprvé doložen
po r. 1320 - stará hradní kaple v přízemí
konec 14. st. - západní věž
kolem r. 1400 - ve věži postavena obdélná hradní kaple Navštívení Panny Marie (vyzdobena gotickými freskami)
r. 1430 - dobyt a vypleněn  husitským hejtmanem Jakoubkem z Vřesovic
po r. 1495 - upraven do zhruba dnešní podoby
kolem r. 1500 - přestavba (obytná věž vyzdobena nástěnnými malbami)
1502 - 1547 - rozsáhlá přestavba spolu s rozšířením
1530 - 1540 - raně renesanční portál
kolem r. 1540 - renesanční budovy v předhradí
třicetiletá válka - některé objekty v předhradí strženy
r. 1623 - zčásti snešena mohutná válcová věž
r. 1647 - obsazen vojskem
r. 1648 - ovládnut Švédy
r. 1656 - raně barokní most
r. 1656 - obranná bašta, tzv. Lacronova
1750 - 1753  - vystavěn tzv. Dolní zámek
r. 1753 - obranná bašta včleněna do budovaného zámku jako kaple (snad Carlo Lurago)
r. 1813 - zámek propojen s hradem v jeden celek
1. třetina 19. st. - z části přestavěn empírově
1861 - 1865 - zámek upravován novorenesačně (J. Zítek, J. Mocker)
1861 - 1875 - upravovány interiéry zámku (např. kaple v barokním bastionu)
80. - 90. léta 20. st. - celková rekonstrukce zámku
1997 - 2001 - hrad uzavřen z důvodů rekonstrukce
od r. 2006 - celková rekonstrukce hradu

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Karlovarský kraj / Karlovy Vary
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek