Bašta

Typ památky: hrádek
Stav památky: nepatrné zbytky
Přístupnost památky: lokalita volně přístupná
Obec: Boskovice
obrázek

Hrádek, jehož zbytky byly upraveny na baštu, která měla chránit hrad Boskovice. Na vztah hrádku k Boskovickému hradu existují v literatuře různé názory. Naposledy byl objekt, který stával na vrcholu návrší severozápadně od hradu Boskovice, upravován při nebezpečí vpádu kuruců. Celý areál je zalesněn.

Datování:

13. st. - předpokládaná existence hrádku
r. 1312 - patrně pobořen
2. pol. 15. st. - zbytky upraveny na pozdně gotickou baštu
r. 1703 - opravena
po r. 1703 - objekt ztratil význam a zpustl
r. 1707 - zničen explozí střelného prachu

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Jihomoravský kraj / Blansko
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek