Barchov

Typ památky: zámek
Stav památky: stojí
Přístupnost památky: nepřístupná
Obec: Barchov
Ulice: čp. 1
obrázek

Jedná se o obdélný patrový objekt se středním dvoupatrovým rizalitem a s užšími křídly na koncích a s osmibokou věžičkou na střeše, stojící v parku na severním okraji obce. Ve východní části je umístěna čtvercová kaple sv. Jana Nepomuckého.

Datování:

r. 1737 - postaven barokní zámek (stavitel z okruhu Františka Maxmiliána Kaňky)
r. 1761 - zámecká kaple vyzdobená freskami na plackových klenbách (Ferdinand Brendel)
r. 1775 - interiér zámku poničen vzbouřenými sedláky
3. třetina 20. st. - objekt opraven
r. 2003 - objekt v havarijním stavu

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Královehradecký kraj / Hradec Králové
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek