Bánov

Typ památky: hrad
Stav památky: zřícenina
Přístupnost památky: lokalita volně přístupná
Obec: Bánov
obrázek

Archeologické nálezy dokládají existenci nejen středověkého opevněného sídla, ale byly nalezeny i zbytky pravěkého osídlení. Stával na návrší zvaném Hrad v sousedství kostela.

Datování:

12. st. - předpoklad existence opevněného sídla
2. pol. 13. st. - předpokládaný vznik hradu
r. 1294 - poprvé doložen
husitské války - patrně pobořen
60. - 70. léta 15. st. - dokonána zkáza hradu
r. 1481 - uváděn v rozvalinách
r. 1488 - uváděn jako pustý

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Zlínský kraj / Uherské Hradiště
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek