Arnoltovice

Typ památky: tvrz
Stav památky: nepatrné zbytky
Přístupnost památky: nepřístupná
Obec: Arnoltovice (zaniklá ves)
obrázek

Tvrz (někdy uváděna jako hrádek), jenž pravděpodobně zanikla za česko-uherských válek, stávala nad obcí Poličná západně od Valašského Meziříčí, na ostrohu obtékaném Bráneckým potokem. V této lokalitě byla náhodně nalezena řada předmětů (sekyra, gotické zámky, hroty kopí, šipky do samostřílu) a při archeologickém průzkumu větší množství zlomků keramiky (loštické poháry). Zbytky valu a příkopu se dnes nacházejí na soukromém pozemku.

Datování:

r. 1307 - doložena tvrz
70. léta 15. st. - patrně zanikla

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Zlínský kraj / Vsetín
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek