Angerbach

Typ památky: hrádek
Stav památky: nepatrné zbytky
Přístupnost památky: lokalita volně přístupná
Obec: Kožlany
Ulice: lokalita leží mimo obec
obrázek

V pramenech se hrádek neuvádí. Je datován na základě archeologického průzkumu. Představuje bezvěžovou variantu prvních hradů u nás a plnil v rámci týřovského zboží funkci loveckého hrádku. Stával východně od Kožlan na ostrohu nad soutokem Hrádeckého potoka a Javornice.

Datování:

1. pol. 13. st. - předpokládaný vznik hrádku
r. 1240 - poprvé doložen
před r. 1424 - patrně vypálen husity
1. pol. 15. st. - zanikl

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Plzeňský kraj / Plzeň-sever
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek