Andělská Hora

Typ památka: hrad
Stav památky: zřícenina
Přístupnost památky: lokalita volně přístupná
Obec: Andělská Hora
obrázek

Z původního gotického hradu se nic nezachovalo. Většina zbytků hradní architektury pochází z pozdně gotické přestavby (mimo jiné nové vnitřní opevnění a předhradí s bránami), jejíž podobu nenarušily ani renesanční úpravy. Po třicetileté válce, kdy byl hrad zpustošen, byl ještě částečně obyvatelný. Jeho konečnou zkázu zapříčinil až velký požár městečka, který přeskočil i na hrad a zcela jej zničil. Areál zříceniny, sestávající z dolního a horního hradu, se rozkládá na zdaleka viditelné čedičové homoli nad městečkem.

Datování:

konec 14. st. - postaven hrad
r. 1402 - poprvé doložen
r. 1430 - dobyt husity
30. - 40. léta 15. st. - přestavěn
r. 1469 - dobyt královským vojskem
po r. 1482 - upravován
přelom 15. a 16. st. - rozsáhlá pozdně gotická přestavba
pol. 16. st. - postaven renesanční palác
r. 1635 - obsazen, vydrancován, zpustošen a vypálen Švédy
od r. 1639 - opravován nouzově
r. 1718 - hrad zcela vyhořel
18. st. - zpustlý
r. 1899 - zřícenina zajištěna a upravena
kolem r. 1936 - konzervována

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Karlovarský kraj / Karlovy Vary
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek