Aloch

Typ památky: tvrz
Stav památky: terénní stopy
Přístupnost památky: lokalita volně přístupná
Obec: Aloch (zaniklá ves)
obrázek

Tvrz byla poprvé doložena již jako pustá. Jedná se o neporušené středověké tvrziště na na čtvercovém pahorku, na němž byla provedena archeologická sonda. Nalézá se severovýchodně od Valtic, na nepatrném pahorku v lukách vpravo, asi 100 m od silnice z Lednice do Valtic.

Datování:

13. st. - předpokládaný vznik tvrze
r. 1414 - poprvé doložena
poč. 15. st. - patrně zanikla
r. 1570 - doloženo tvrziště

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Jihomoravský kraj / Břeclav
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek