Ahníkov

Typ památky: zámek
Stav památky: neexistuje
Přístupnost památky: nedostupná poloha
Obec: Ahníkov (zaniklá ves)
obrázekobrázek

Tvrz, o které se neví kdy a kým byla postavena, byla přestavěna ve slohu saské renesance a později rozšířena o další objekt. Kolem zámku byl založen park s užitkovou zahradou. Při pozdějších přestavbách byly zazděny dvorní arkády. V případě hlavního objektu se jednalo o patrovou, dvoukřídlou budovu s třípatrovým věžovitým arkýřem v hlavním průčelím. Fasáda byla původně zdobena sgrafity. Cenný areál panských sídel soustředěný kolem nádvoří stával na východní straně obce v rozlehlém parku a byly v něm umístěny kanceláře správy spojených panství, později byty úředníků. Areál musel spolu s vesnicí ustoupit činnosti Severočeského hnědouhelného revíru.

Datování:

14. st. - postavena tvrz
kolem r. 1581 - rozšířena na renesanční zámek
r. 1985 - zámek zanikl

více»

Památka se nachází v:

Památky / Česko / Ústecký kraj / Chomutov
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek