Památky

Zvolte prosim podkategorii...

Seznam památek:

obrázek

Aehrentalský palác (AB)

Pozdně renesanční palác, rozšířený novorenesančně,...
obrázek

Arcibiskupský palác (AB)

Původní renesanční rezidence, jenž byla postavena ...
obrázek

Auersperský palác

Palác, jenž zaujímá západní stranu Valdštejnského ...
obrázek

Biskupský dvorec

Bývalý dvorec stával v místech dnešního domu U Tří...
obrázek

Bissingenský palác

Palác vznikl přestavbou dvou původně gotických dom...
obrázek

Bretfeldský palác

Jedná se čtyřkřídlý dvoupatrový objekt s obdélným ...
obrázek

Braník

Při obléhání Prahy Švédy byl zničen dvůr s tvrzí, ...
obrázek

Belvedér

Jednalo se o jednoduchý, umělecky hodnotný, patrov...
obrázek

Bohnice

Jedná se prostý jednopatrový objekt obdélníkového ...
obrázek

Babice (AB)

O zaniklé vsi i tvrzi neexistují téměř žádné infor...
obrázek

Běchovice - nová tvrz

V místech, kde stávala tvrz, byl v 18. st. vystavě...
obrázek

Běchovice - stará tvrz

Místo, kde patrně stávala tvrz, která je poprvé do...
obrázek

Benice (AB)

pol. 14. st. - předpokládaný vznik věžové tvrzekon...
obrázek

Borovany - zámek (CB)

Jedná se o patrový, symetricky řešený barokní obje...
obrázek

Boršov nad Vltavou - hrádek

Po hrádku, jehož existence neměla dlouhé trvání, s...
obrázek

Boubínský zámeček

Původně stávala lovecká chata na svahu šumavského ...
obrázek

Branišov (CB)

Zaniklá tvrz stávala při severní straně rybníku Ná...
obrázek

Branovice - druhá tvrz

Objekt bývalé tvrze stojí ve východní části branov...
obrázek

Branovice - první tvrz

Ve středověku zde stávala menší tvrz s neznámým os...
obrázek

Bělá

Místo, kde stávala zdejší tvrz, nelze již určit.Da...
obrázek

Bělá

Tvrz, která stávala uprostřed obce na mírném návrš...
obrázek

Benešov nad Černou

Tvrz nebyla již od husitských válek obývána a v pr...
obrázek

Benešov nad Ploučnicí - feudální sídlo

Zpráva v Schleglově benešovské kronice uvádí, že "...
obrázek

Boletice

Hrad, zvaný Raziberk, stával východně od kostela.v...
obrázek

Albeř

Patrový objekt stojí na kopečku nad nádražím na vý...
obrázek

Babky

Tvrz stávala na úpatí mírného návrší v místech zva...
obrázek

Bělčovice

Tvrz zanikla po připojení k panství Staré Hobzí, k...
obrázek

Bílkov

Opevnění, v jehož východní části byl vybudován poz...
obrázek

Bolíkov - tvrz

Tvrz, která zcela zanikla, stávala v místech jedno...
obrázek

Bolíkov - zámek

Jednalo se o dvoupatrový menší zámek, který měl v ...
obrázek

Borek (JH)

Tvrz stávala v dolní části obce.Datování:1. pol. 1...
obrázek

Albrechtice (PI)

Dochovaná románská tribuna v kostelíku sv. Petra a...
obrázek

Bernartice (PI)

Zdejší tvrz, která zanikla beze stopy, stávala pat...
obrázek

Borečnice

Feudální sídlo, které pravděpodobně nemělo charakt...
obrázek

Borovany - hrádek (PI)

Sídlo patrně v podobě věžového hrádku, jehož exist...
obrázek

Borovany - nová tvrz (PI)

Jednalo se o dvoupatrovou budovu, překrytou patrně...
obrázek

Borovany - tvrz (PI)

Sídlo, jehož existence netrvala dlouho, stávalo na...
obrázek

Bošovice (PI)

Tvrz, která není v pramenech doložena, zcela zanik...
obrázek

Brloh (PI)

Jedná se o obdélný patrový objekt pokrytý renesanč...
obrázek

Běleč (PT)

Pozdně gotická tvrz, která po připojení k prachati...
obrázek

Benešova Hora

Patrně dřevěná tvrz či hrádek nestál, jak uvádí ně...
obrázek

Bohumilice (PT)

Jedná se o patrový trojkřídlý klasicistní objekt s...
obrázek

Borčice

Vladycké sídlo, které se zřejmě nevyvinulo do podo...
obrázek

Albrechtice (ST)

Vladycké sídlo s tvrzí, o níž se neví nic bližšího...
obrázek

Bavorov

Nevelký hrad, jehož funkce sídla trvala kolem 50 l...
obrázek

Bavorov (Panský dům)

Reprezentativní panské sídlo bylo postaveno přímo ...
obrázek

Bělčice - feudální sídlo

Nejstarší zdejší panské sídlo patrně stávalo v blí...
obrázek

Bělčice - hrádek

Hrádek stával na návrší, zvaném Slepičí hora, nad ...
obrázek

Bělčice - tvrz

Jedná se o zmodernizovaný dvoukřídlý patrový objek...
obrázek

Bílsko

Feudální středověké sídlo, které patrně nemělo pod...
obrázek

Blanice (ST)

Feudální sídlo s vlastnickým tribunovým kostelem s...
obrázek

Blatenka

Sídlo, patrně v podobě zemanského dvorce.více»
obrázek

Blatná

Původní vodní hrad vystavěný na skalisku nad bažin...
obrázek

Bratronice

Jedná se o jednoduchý patrový objekt s mansardovou...
obrázek

Balkova Lhota

Jednalo se o malou tvrz s dřevěným patrem chráněno...
obrázek

Bechyně

Počátky dějin jsou spojeny s duchovní a později s ...
obrázek

Blanice (TA)

Tvrz stávala v areálu blanického dvora, později JZ...
obrázek

Blatnice (TA)

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto určit...
obrázek

Borotín - hrad (TA)

Areál zříceniny, stojící nad Zámeckým rybníkem jih...
obrázek

Borotín - tvrz (TA)

Tvrz byla postavena patrně při založení vsi na mís...
obrázek

Božejovice

Tvrz je poprvé doložena při dobytí odpůrci strany ...
obrázek

Brandlín

Původní tvrz byla nahrazena novou renesanční, kter...
obrázek

Adamov

Původně patrový klasicistní lovecký zámek s parkem...
obrázek

Bašta

Hrádek, jehož zbytky byly upraveny na baštu, která...
obrázek

Blansek

Hrad stával na vysokém vápencovém ostrohu nad Pust...
obrázek

Blansko (BK)

Po zboření hradu vznikla ve vsi nejspíše tvrz, nel...
obrázek

Borotín - tvrz (BK)

Některé prameny zde uvádějí tvrze dvě. První tvrz ...
obrázek

Borotín - zámek (BK)

Druhá tvrz stávala v místech dnešního zámku. Ten j...
obrázek

Borová

více»
obrázek

Boskovice - hrad

Komplex zříceniny goticko-renesančního hradu se ro...
obrázek

Boskovice - nový zámek

Jedná se o patrový čtyřkřídlý objekt obklopující d...
obrázek

Boskovice - starý zámek

Jedná se jednopatrovou, původně barokní budovu.Dat...
obrázek

Althanský palác

Palác byl poškozený a zbořený za II. světové války...
obrázek

Bauerův zámeček

Klasicistní patrový zámeček osové dispozice v průč...
obrázek

Berglův palác

Cihlová stavba paláce si ve svém jádru dochovla zb...
obrázek

Biskupský dvůr

Dvůr vznikl v místech starého proboštství sv. Petr...
obrázek

Brněnské Ivanovice

Jedná se o nevelký patrový obdélníkový objekt s dv...
obrázek

Alexovice

Lovecký zámeček byl postaven na nejvýše položeném ...
obrázek

Bílovice nad Svitavou

Zříceniny raně gotického hradu bergfritového typu ...
obrázek

Biskoupky (BI)

Tvrz patřila k vnějšímu okruhu tvrzí hradu Moravsk...
obrázek

Blažovice

Architektonicky nevýrazný zámek.více»
obrázek

Aloch

Tvrz byla poprvé doložena již jako pustá. Jedná se...
obrázek

Apollónův chrám

Jedná se o empírovou stavbu stojící na pahorku nad...
obrázek

Bahnov

Tvrz se vsí stávaly v bažinatém kraji u soutoku Je...
obrázek

Bahýnko

Tvrz, která není v pramenech uváděna, stávala v mí...
obrázek

Belveder

Jedná se o patrovou stavbu stojící na návrší nad z...
obrázek

Boleradice

Hrad stával jižně od obce na kopci zv. Paseky (kót...
obrázek

Bořetice

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není známo, k...
obrázek

Archlebov

Počátky tvrze nejsou zcela jasné. Poté co byla zni...
obrázek

Blatnice (HO)

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto určit...
obrázek

Bohuslavice - hrad (HO)

Hrad byl zbudován na protějším kopci než stávala t...
obrázek

Bohuslavice - tvrz (HO)

Tvrz, která sloužila nejenom k ochraně vsi ležící ...
obrázek

Bohdalice - tvrz

Někdy se uvádí, že hrádek stával na Holém kopci, a...
obrázek

Bohdalice - zámek

Jedná se o jednopatrový objekt obdélníkového půdor...
obrázek

Bošovice (VY)

Jedná se o dvoukřídlou stavbu s věží čtvercového p...
obrázek

Brankovice

Písemné zprávy o zdejší tvrzi chybí. Její existenc...
obrázek

Althanův palác

Jedná se o dvoupatrový objekt s výrazným vstupním ...
obrázek

Bítov (ZN)

Rozsáhlý komplex opevněného hradu na skalnatém ost...
obrázek

Bohunice

Architektonicky nevýrazný zámek.více»
obrázek

Bohutice

Původní tvrz byla přestavěna na dvoupatrový renesa...
obrázek

Borotice

Tvrz, která stávala patrně na dolním konci obce, z...
obrázek

Boskovštejn

Jedná se o dvoupatrový obdélníkový goticko-renesan...
obrázek

Božice

Podle dochovaných pozůstatků západně od vsi zde sn...
obrázek

Branišovice

Jedná se o patrový obdélníkový, architektonicky ne...
obrázek

Aš - tvrz

Tvrz byla postavena v části zvané Mikulov. Když ji...
obrázek

Aš - zámek (I.)

Zámek v severovýchodní části města v tzv. Niklasbe...
obrázek

Aš - zámek (II.)

Po zboření zámku na Niklasbergu si postavil Zikmun...
obrázek

Aš - zámek (III.)

Po zboření zámku na Niklasbergu si postavil Erdman...
obrázek

Bodnershof

Za výtopnou chebského nádraží se nalézá tvrziště o...
obrázek

Boršengryn

Hrad stával na skalnatém ostrohu při jihozápadním ...
obrázek

Božetín

Tvrz, jejíž vznik ani zánik není znám, dokládají j...
obrázek

Albeřice

Menší vrchnostenský zámek stával v západní části o...
obrázek

Andělská Hora

Z původního gotického hradu se nic nezachovalo. Vě...
obrázek

Bečov nad Teplou

Hrad vznikl, aby chránil důležitou křižovatku zems...
obrázek

Bražec

Dnes existenci zdejší tvrze dokládá jen elipsovité...
obrázek

Brložec

Jednalo se o patrový barokní objekt obdélníkového ...
obrázek

Arnoltov

Jedná se o obdélný (24 x 13 m) patrový nevýrazný o...
obrázek

Boučí

Tvrz, která stávala na okraji obce, dnes dokládají...
obrázek

Bačkov

Na základech tvrze, která zanikla, když ztratila f...
obrázek

Bělá

Tvrz, která stávala uprostřed obce na mírném návrš...
obrázek

Benedín (HB)

Tvrz stávala v místech osady Zálesí (Gerštejn) na ...
obrázek

Bezděkov (HB)

Tvrz, která byla během třicetileté války zpustošen...
obrázek

Bilantova Lhota

Zdejší tvrz již dnes dokládá jen výrazné obdélné t...
obrázek

Bohumilice (HB)

Kdy byla zdejší tvrz postavena, ani kdy zanikla, n...
obrázek

Aleje

Lovecký zámeček byl postaven na nejvýše položeném ...
obrázek

Batelov - nový zámek

Tzv. nový zámek je zmodernizovaný dvoukřídlý, dvou...
obrázek

Batelov - stará tvrz

Původní tvrz stávala asi jihozápadně od kostela v ...
obrázek

Batelov - starý zámek

Tzv. starý zámek tvoří patrový dvoutraktový archit...
obrázek

Bezděkov (JI)

Domnělá tvrz, o které není nic bližšího známo.více...
obrázek

Borovná

Tvrz stávala v místech dnešní školy.Datování:2. po...
obrázek

Branišov (JI)

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není známo, k...
obrázek

Bedřichov

Tvrz, která asi neměla dlouhého trvání, zanikla po...
obrázek

Bělá

Tvrz stávala v místech, kde byl později vystavěn h...
obrázek

Blažnov

Tvrz ve vsi není písemně doložena. O její existenc...
obrázek

Božejov

Původní tvrz byla přestavěna na na barokní zámek, ...
obrázek

Babice (TR)

Tvrz, po níž se nedochovaly žádné stopy, byla po d...
obrázek

Bačkovice

Tvrz, která zanikla beze stopy.Datování:1. pol. 14...
obrázek

Batouchovice

Z tvrze se nic nedochovalo a nelze ani zjistit, kd...
obrázek

Benedín (TR)

Tvrz, která zcela zanikla spolu se vsí, dnes již p...
obrázek

Biskupice (TR) - tvrz

Tvrz, v některých pramenech označována jako hrádek...
obrázek

Biskupice (TR) - zámek

Jednalo se o prostý obdélný patrový objekt krytý j...
obrázek

Bohušice

Tvrz, která stávala v místech bývalého ovčína v ar...
obrázek

Bolíkovice

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není známo, k...
obrázek

Boňov

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není známo, k...
obrázek

Bransouze

Zbytky tvrze se nacházejí jihovýchodně od obce Bra...
obrázek

Aueršperk

Počátek existence hradu je datován archeologickými...
obrázek

Blažkov

Kdy byl hrad, snad jen dřevěný, postaven, není zná...
obrázek

Bobrová

Zbytky hrádku v podobě valu a příkopu se nacházejí...
obrázek

Bohdalov

Z tvrze se dochovaly terénní stopy budov a hradeb ...
obrázek

Bolešín

Tvrz /?/.více»
obrázek

Babice (HK)

Tvrz, jež není v písemných pramenech doložena, stá...
obrázek

Barchov

Jedná se o obdélný patrový objekt se středním dvou...
obrázek

Barchov

Ze dřeva postavená tvrz byla po výstavbě zámku neu...
obrázek

Barchůvek

Tvrz, která stávala za rybníkem na východní straně...
obrázek

Barchůvek

Jednalo se o patrový obdélný objekt se středním ri...
obrázek

Biskupská rezidence

Na místě tří měšťanských domů byla nákladem biskup...
obrázek

Boharyně

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto určit...
obrázek

Bartoušov

Z tvrze se nic nedochovalo a nelze ani zjistit, kd...
obrázek

Bašnice

O vzniku tvrze není nic známo. Podle ústní tradice...
obrázek

Bezník

 Tvrz, o které není nic bližšího známo, doklá...
obrázek

Bílsko u Hořic

Bílský dvůr s tvrzí stával v jihovýchodní části ob...
obrázek

Bílsko u Jičína

Bílský dvůr s tvrzí stával na východním konci obce...
obrázek

Brada - hrad

Hrad dnes dokládají drobné zlomky zdiva dochované ...
obrázek

Brada - tvrz

Tvrz /údajně na tvrzišti v místě zvaném Na vinici/...
obrázek

Adršpach - hrad

Skalní hrad se poprvé uvádí Majestas Carolina Karl...
obrázek

Adršpach - zámek

Renesanční zámek, snad vystavěný v místech původní...
obrázek

Bohuslavice - tvrz (NA)

Existence tvrze není písemnými prameny doložena. J...
obrázek

Brod

Letohrádek o jehož podobě není žádná představa, pr...
obrázek

Broumov - hrad (NA)

Původní hrad byl postupně přestavěn benediktýny na...
obrázek

Albrechtice (RK)

Když přestal původně královský hrad, převážně asi ...
obrázek

Bezděkov (RK)

Jižně od Rychnova nad říčkou Kněžnou stával kdysi ...
obrázek

Bolehošť - nová tvrz

Nová tvrz, která na počátku minulého století zcela...
obrázek

Bolehošť - stará tvrz

Starší, patrně kruhová vodní tvrz stávala v jižní ...
obrázek

Bolehošťská Lhota

Jedná se o jednopatrový objekt obdélníkového půdor...
obrázek

Borohrádek - tvrz

Zdejší tvrz, později označována již jako zámeček, ...
obrázek

Borohrádek - zámek

Jedná se o jednopatrový objekt obdelníkového půdor...
obrázek

Borovnice - tvrz

Tvrz, o jejíž podobě není nic známo, stála při výc...
obrázek

Borovnice - zámek

Zámek byl postaven naproti staré tvrzi, před vjezd...
obrázek

Aichelburg

Romantická zřícenina na stráni nad pravým břehem Ú...
obrázek

Arnultovice

Jedná se o dvoupatrový dvoukřídlý objekt s osmibok...
obrázek

Batňovice

Kruhová vodní tvrz, která není doložena v písemnýc...
obrázek

Bílá Třemešná

Jednalo se o patrový objekt s malým dvorem uprostř...
obrázek

Bílé Poličany - tvrz

Jednalo se o drobné feudální sídlo, které po svém ...
obrázek

Bílé Poličany - zámek

Jedná se o dvoukřídlý dvoupatrový architektonicky ...
obrázek

Bolkov

Hrad stával u obce Libeč na strmém ostrohu Bolkova...
obrázek

Borek (TU)

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není známo, k...
obrázek

Bradlo

Hrad byl postaven jako součást fortifikační sousta...
obrázek

Bezděz

Jeden z mála hradů, jehož původní dispozice nebyla...
obrázek

Boreček

Jednalo se o architektonicky nevýrazný objekt (bli...
obrázek

Bořetín

Jedná se jednopatrový objekt obdélníkového půdorys...
obrázek

Bredovský zámeček

V zámeckém parku byl postaven raně barokní letohrá...
obrázek

Albrechtice - tvrz (LB)

Tvrz, o které se neví, kdy byla postavena, se popr...
obrázek

Albrechtice - zámek (LB)

Barokní zámek nesloužil jako panské sídlo dlouho. ...
obrázek

Andělka

Renesanční tvrz sloužila po ztrátě rezidenční funk...
obrázek

Arturův hrad

Majitelé Sychrova si v místech bývalé poustevny na...
obrázek

Bílý Kostel nad Nisou

Jedná se o prostý obdélný přízemní objekt využívan...
obrázek

Annathal

Bližší informace o objektu není známá.Datování:r. ...
obrázek

Bozkov

Malý hrádek stával jižně od obce nad údolím potoka...
obrázek

Bradlec

Gotický hrad stával na vrcholu hory Bradlec západn...
obrázek

Artmanov

Datování:r. 1474 - hrádek rozbořen při nájezdech M...
obrázek

Brantice - tvrz

Z původní tvrze se nedaleko východního křídla zámk...
obrázek

Brantice - zámek

Trojkřídlý patrový objekt se zajímavým vstupním pr...
obrázek

Bretnov

Tvrz stávala v blízkosti současného mostu přes řek...
obrázek

Bílá

Lovecký zámeček olomouckých arcibiskupů, dokončený...
obrázek

Bílá Lhota

Jedná se o volně stojící architektonicky nevýrazný...
obrázek

Brandýs

Zámek stával v zahradách, které jsou vymezeny zást...
obrázek

Bartošovice

Původně tvrz, přestavěná na renesanční zámek, kter...
obrázek

Bílovec

Původně nevelký gotický hrad byl později přestavěn...
obrázek

Bítov (NJ)

Tvrz stávala v místech podnes řečených Na hrádku a...
obrázek

Bravantice - tvrz

Tvrz je zčásti dochována v objektech bývalého pivo...
obrázek

Bravantice - zámek

Jedná se patrový objekt obdélníkového půdorysu,&nb...
obrázek

Bravinné

Tvrz, která v průběhu staletí zcela zanikla, stáva...
obrázek

Bělá

Místo, kde stávala tvrz, není známo.Datování: 15. ...
obrázek

Blücherův palác

Barokní jednopatrový nárožní palác s vnitřním dvor...
obrázek

Bohdanovice

Z tvrze, která zanikla pravděpodobně za česko-uher...
obrázek

Bohuslavice - hrádek (OP)

Existenci hrádku neznámého původu a bez historický...
obrázek

Bohuslavice - tvrz (OP)

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není známo, k...
obrázek

Bolatice

Jedná se o patrový barokní objekt obdélníkového pů...
obrázek

Bartovice

Při dvoře nad říčkou Lučinou byl postaven nevelký ...
obrázek

Běstvina

Jedná se o čtyřkřídlý patrový objekt obdivuhodného...
obrázek

Běstvina

Zdejší vodní tvrz není nikde zmiňována, ale A. Sed...
obrázek

Bílý Kůň

Tvrziště se nachází na zalesněném uměle navršeném ...
obrázek

Bítovany

Podle "Seznamu kulturních památek" stávala tvrz na...
obrázek

Bohunkov

Místo, kde tvrz stávala, ani kdy zanikla, není zná...
obrázek

Bořice

Na okraji návsi (čp. 48) je dochováno tvrziště. Zd...
obrázek

Barchov

Bližší informace o objektu není známá.Datování:r. ...
obrázek

Benešovice

Tvrz stávala patrně mezi bývalým panským dvorem a ...
obrázek

Blatník

Hrad stával na pravém břehu Labe u stejnojmenné ob...
obrázek

Blato

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto určit...
obrázek

Brloh (PU)

Tvrz stávala na severním břehu zdejšího rybníka, k...
obrázek

Balda

Nedaleko od Jedlové, v místech samoty Balda, byl v...
obrázek

Bělá nad Svitavou

Jednalo se o prostý patrový objekt, upravený na ob...
obrázek

Bělá pod Bezdězem

Kdy zde byla postavena gotická tvrz nelze přesně z...
obrázek

Biskupice (SY)

Jedná se o čtyřkřídlý, většinou patrový objekt s č...
obrázek

Boršov

Zbytky zřícenin hradu nad jihovýchodním okrajem ob...
obrázek

Brandýs nad Orlicí - hrad

Nepatrné zříceniny hradu se nalézají na zalesněném...
obrázek

Brandýs nad Orlicí - nový zámek

Jedná se o patrový objekt obdélníkového půdorysu s...
obrázek

Brandýs nad Orlicí - starý zámek

Jednalo se o rozsáhlou stavbu, ke které patřily ko...
obrázek

Alberovice - druhá tvrz

Tvrz stávala patrně severně od prvního sídla. Dat...
obrázek

Alberovice - první tvrz

Tvrziště s vodním příkopem, dochované v jihozápadn...
obrázek

Bedřichovice

Tvrz, která zanikla pravděpodobně za třicetileté v...
obrázek

Benešov

Připomínané opevnění, nešlo-li o pouhý opevněný ko...
obrázek

Benešov nad Černou

Tvrz nebyla již od husitských válek obývána a v pr...
obrázek

Benešov nad Ploučnicí - feudální sídlo

Zpráva v Schleglově benešovské kronice uvádí, že "...
obrázek

Benice (BN)

Tvrz stávala patrně na návrší nad bývalým rybníkem...
obrázek

Bezejovice

Tvrz stávala severně od hospodářského dvora a dnes...
obrázek

Bezmíř

Zdejší tvrz v průběhu staletí zcela zanikla a dnes...
obrázek

Beztahov

Pozůstatky bývalé tvrze se dochovaly v obytné budo...
obrázek

Bílá

Lovecký zámeček olomouckých arcibiskupů, dokončený...
obrázek

Bílá Lhota

Jedná se o volně stojící architektonicky nevýrazný...
obrázek

Bílkovice

Po zdejší tvrzi se nedochovaly žádné stopy a dnes ...
obrázek

Blanice (BN)

Tvrz stávala na pravém břehu řeky Blanice severozá...
obrázek

Blaník

Podle archeologických nálezů není hrad lokalizován...
obrázek

Blažejovice

Existenci tvrze dokládá v místech čp. 4 jen lidová...
obrázek

Bolina

V obci u kaple je zachováno tvrziště obehnané přík...
obrázek

Borovsko - hrad

Hrad stával na konci vysokého ostrohu s příkrou sk...
obrázek

Borovsko - tvrz

Jednalo se o jednopatrový objekt obdélníkového půd...
obrázek

Božešice

Z tvrze se dodnes dochovalo tvrziště v podobě paho...
obrázek

Božkovice

Kdy zdejší tvrz zanikla není známo, ale v průběhu ...
obrázek

Běleč (BE)

Tvrz zřejmě brzy po připojení ke karlštejnském...
obrázek

Bezdědice

O tvrzi, která zanikla beze stopy, není známa bliž...
obrázek

Amálie

Klasicistní dvůr se zámečkem situovaný nedaleko Lá...
obrázek

Bakov

Jedná se o původní renesanční obdélný patrový obje...
obrázek

Balda

Nedaleko od Jedlové, v místech samoty Balda, byl v...
obrázek

Bayerovka

Pseudogotický dvůr se zámečkem a parkem.Datování:k...
obrázek

Běleč (KD)

Tvrz, z které se nic nedochovalo, stávala v areálu...
obrázek

Bílichov

Jedná se o prostý, slohově nevýrazný, patrový obje...
obrázek

Bílý Újezdec

Přesný vznik gotické tvrze není znám, ale objekt b...
obrázek

Blahotice

Jedná se o dvoupatrový objekt stojící v areálu hos...
obrázek

Blahotice - tvrz

Zbytky zdiva tvrze překryté zeminou a vegetací jso...
obrázek

Blahotice - zámek

Jedná se o dvoupatrový objekt stojící v areálu hos...
obrázek

Borňov

Otázku, kde tvrz stávala, není možno pro nedostate...
obrázek

Braškov

Tvrz, která v průběhu staletí zcela zanikla.Datová...
obrázek

Bratkovice

Tvrz, která v průběhu staletí zcela zanikla.Datová...
obrázek

Bečvárky

Tvrz po té co přešla do rukou Laudona, majitele so...
obrázek

Bečváry - nový zámek

Nový zámek byl postaven nedaleko původního zámku a...
obrázek

Bečváry - starý zámek

V místech zpustlé tvrze, která asi značně utrpěla ...
obrázek

Blinka

Zámeček /?/.více»
obrázek

Bohouňovice

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není známo, k...
obrázek

Bošice

Tvrz, která stávala u rybníka, zanikla beze stop.D...
obrázek

Božec

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není známo, k...
obrázek

Albrechtice (KH)

Tvrz se v pramenech nepřipomíná. Stávala na jižním...
obrázek

Bahýnko

Tvrz, která není v pramenech uváděna, stávala v mí...
obrázek

Beřice

Beřická vodní tvrz stávala v jižní části dnešních ...
obrázek

Bílé Podolí

Tvrziště půdorysu nepravidelného trojúhelníku, zva...
obrázek

Bláto

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto určit...
obrázek

Bohdaneč

V místě tvrze, která stávala v jihovýchodní části ...
obrázek

Bojmany

Jedinou upomínkou na zdejší tvrz, která stávala v ...
obrázek

Bratčice

Tvrz stávala mezi dvěma rybníky na jižním okraji o...
obrázek

Bosyně

Jedná se jednoduchý, jednopatrový objekt obdelníko...
obrázek

Bažantnice

Lovecký zámeček, o kterém nejsou známé bližší info...
obrázek

Bělá pod Bezdězem

Kdy zde byla postavena gotická tvrz nelze přesně z...
obrázek

Bellevue

Jedná se o přízemní obdélný objekt, upravený pozdě...
obrázek

Benátky nad Jizerou

Zámek byl vystavěn na zříceninách starého gotickéh...
obrázek

Bezno

Po zániku původní tzv. Velkodvorské tvrze byl na j...
obrázek

Bezno - Malodvorská tvrz

O tzv. Malodvorské tvrzi, která stávala při Malém ...
obrázek

Bezno - Vorecká tvrz

Podle místní tradice je Vorecký dvůr s tvrzí nejst...
obrázek

Badry

Zaniklá ves se rozkládala mezi obcemi Opolany a Sá...
obrázek

Bahnov

Tvrz se vsí stávaly v bažinatém kraji u soutoku Je...
obrázek

Báně

Tvrziště obklopené hlubokým příkopem se nachází na...
obrázek

Beňovice

O vsi ani o tvrzi není v písemných pramenech žádná...
obrázek

Běrunice - nová tvrz

O objektu, který patrně stával v cípu pole mezi po...
obrázek

Běrunice - stará tvrz

O objektu, který zanikl beze stopy, není známa bli...
obrázek

Běruničky - nová tvrz

O tvrzi, která stávala v obci v místech hospodářsk...
obrázek

Běruničky - stará tvrz

O objektu, který zanikl beze stopy, není známa bli...
obrázek

Bolice

Místo, kde stávala tvrz, dokládá pahorek porostlý ...
obrázek

Bon Repos

Jedná se o areál několika barokních objektů. Původ...
obrázek

Bašť

Nejstarší dějiny vsi jsou shodné s dějinami Baštěk...
obrázek

Baštěk

Nejstarší dějiny vsi jsou shodné s dějinami Báště....
obrázek

Brandýs nad Labem

Jedná se o honosný čtyřkřídlý objekt na půdorysu n...
obrázek

Brázdim

Tvrz byla upravena na hřebčín, který byl později z...
obrázek

Brázdimec

Tvrz, která zanikla beze stopy.Datování:r. 1379 - ...
obrázek

Brník

Zdejší tvrz se v písemných pramenech zde nikdy neu...
obrázek

Brnky

Jedná se o dvoupatrový objekt obdélného půdorysu o...
obrázek

Bluk

Dodnes patrné stopy nevelkého opevnění na skalním ...
obrázek

Bohostice

Jedná se o patrový objekt obdélníkového půdorysu s...
obrázek

Bolechovice

Jedná se o patrový rokokový zámek se středním riza...
obrázek

Benešov nad Ploučnicí - dolní zámek

Dolní zámek o třech budovách, při západní straně n...
obrázek

Benešov nad Ploučnicí - feudální sídlo

Zpráva v Schleglově benešovské kronice uvádí, že "...
obrázek

Benešov nad Ploučnicí - horní zámek

Horní zámek, při severní straně náměstí, byl vysta...
obrázek

Ahníkov

Tvrz, o které se neví kdy a kým byla postavena, by...
obrázek

Alberk

Převážně dřevěná tvrz (v posledních letech uváděna...
obrázek

Běšice

Jednalo se o obdélný patrový objekt s valbovou stř...
obrázek

Bílence

Jedná se o obdélnou přízemní budovu s vysokou sedl...
obrázek

Blatno

Jedná se o patrový dvojkřídlý objekt stojící upros...
obrázek

Blov

Po tvrzi se nedochovaly žádné stopy. Stávala upros...
obrázek

Boleboř - tvrz

Tvrz, z níž se dochovaly jen zbytky příkopů s valy...
obrázek

Boleboř - zámek

Střední část objektu čtvercového půdorysu je patro...
obrázek

Brany

Zámek, který byl pozdějšími mnohými úpravami archi...
obrázek

Bechlín

Tvrz patrně stávala v obci oproti domu čp. 94, v m...
obrázek

Bílý Újezd

Jedná se o patrový dvoukřídlý objekt se zbytky ren...
obrázek

Blešenský vrch

Na stejnojmenném vrchu jsou zbytky neznámého hradu...
obrázek

Boreč

Původně gotická tvrz byla přestavěna na barokní tr...
obrázek

Brňany

Jedná se o patrový objekt s mansardovou střechou s...
obrázek

Brocno

Jedná se o nepravidelný patrový objekt se dvěma kr...
obrázek

Bezděkov (LN)

Tvrz, jejíž pozůstatky byly znatelné ještě před II...
obrázek

Bitozeves

Jedná se o mohutný patrový trojkřídlý objekt se zb...
obrázek

Blažim

Jedná se mohutný, jednopatrový objekt, stojící na ...
obrázek

Blšany u Loun

Jedná o jednoduchý, nevelký, jednopatrový objekt o...
obrázek

Blšany u Žatce

Zcela zaniklá tvrz stávala podle tradice v místech...
obrázek

Brloh (LN)

Tvrz, která stávala v blízkosti kostela, s nímž tv...
obrázek

Brodec

Jedná se o prostý jednopatrový objekt obdélníkovéh...
obrázek

Brody

Jedná se o trojkřídlý patrový objekt s věžičkou na...
obrázek

Bečov

Předpoklad existence sídla při původně románském k...
obrázek

Bečov

O zámečku, který stával v areálu dvora, není známa...
obrázek

Bedřichův Světec - mladší sídlo

Panské sídlo, které patrně stávalo v jižní části o...
obrázek

Bedřichův Světec - starší sídlo

Panské sídlo stávalo uprostřed obce severozápadně ...
obrázek

Bělušice

Z původní gotické tvrze se dochovaly pouze obvodov...
obrázek

Brandov

Hrádek, jenž stával na ostrožně skalního útvaru Lo...
obrázek

Bílina

Původní kamenný hrad byl vystavěn pod starým přemy...
obrázek

Bílina - starý zámek

Tzv. starý zámek upravený později na měšťanský dům...
obrázek

Blansko (UL)

Zříceniny hradu se rozkládají na čedičovém suku na...
obrázek

Bařice

Tvrz, ze které se zachovaly jen zbytky jejích zákl...
obrázek

Blišice

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto určit...
obrázek

Bánov

Tvrz stávala v areálu hospodářského dvora. Není zn...
obrázek

Bánov

Archeologické nálezy dokládají existenci nejen stř...
obrázek

Bílovice (UH)

Jedná se o patrovou obdélníkovou budovu s krátkým ...
obrázek

Bojkovice

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není známo, k...
obrázek

Boršice

Tvrz poté co ztratila význam sídla, byla přeměněna...
obrázek

Arnoltovice

Tvrz (někdy uváděna jako hrádek), jenž pravděpodob...
obrázek

Branky - nový zámek

Patrový objekt s okrouhlou věží a několika štíty s...
obrázek

Branky - starý zámek

Architektonicky nevýrazný patrový objekt obdélníko...
obrázek

Branky - tvrz

Tvrz stávala východně od starého zámku v místech z...
obrázek

Adolfovice

Tvrz stávala ve vsi v místě zvaném Zámecký vrch. J...
obrázek

Bernartice

Jedná se o nevelký patrový dvoukřídlý objekt s man...
obrázek

Bílá Voda

Barokní zámek s parkem (plastiky sv. Vendelína a s...
obrázek

Bílý Potok

V místech zvaném "Lindenberg - Lipový vrch" stával...
obrázek

Arcibiskupský palác (OL)

Raně barokní palác vznikl přestavbou starších goti...
obrázek

Bílá Lhota

Jedná se o volně stojící architektonicky nevýrazný...
obrázek

Bouzov - hrad

Jedná se o rozsáhlý hradní objekt, který se leží v...
obrázek

Bouzov - letohrádek

Nevelký letohrádek.Datování:poč. 19. st. - postave...
obrázek

Bílovice - druhá trvz

Později byla ve vsi postavena nová tvrz chráněná v...
obrázek

Bílovice - první tvrz

Tvrz stávala pravděpodobně na ostrohu nad říčkou R...
obrázek

Bohuslavice - tvrz (PV)

Tvrz, která zanikla pravděpodobně při bojích mezi ...
obrázek

Brodek u Prostějova

Jedná se o patrový objekt s mansardovou střechou, ...
obrázek

Beňov

1. pol. 14. st. - předpoklad existence tvrzer. 149...
obrázek

Alojzov

Architektonicky nevýrazný objekt (bližší informace...
obrázek

Bartoňov

Tvrz, při které byla též zahrada a chmelnice, stáv...
obrázek

Bludov - hrad

Hrad stával na jižním zalesněném úbočí vrchu Choch...
obrázek

Bludov - tvrz

Tvrz někdy nazývaná zámečkem, byla později změněna...
obrázek

Bludov - zámek

Jedná se o patrový objekt na půdorysu písmene U, o...
obrázek

Bohdíkov

Jedná se o jednopatrový objekt obdélníkového půdor...
obrázek

Branná - hrad

Gotický hrad bergfritového typu, jehož zříceniny s...
obrázek

Branná - zámek

Komplex je tvořen trojkřídlým patrovým objektem. T...
obrázek

Brníčko

Zříceniny gotického hradu s plášťovou zdí se tyčí ...
obrázek

Annaburg

Malý barokní lovecký zámeček byl postaven v panské...
obrázek

Bělá nad Radbuzou

Jedná se o obdélný patrový objekt se sedlovou stře...
obrázek

Blížejov

Jedná se o jednoduchý jednopatrový objekt obdélnéh...
obrázek

Albrechtice (KT)

Jedná se o patrový dvoukřídlý neslohový objekt sto...
obrázek

Ballymotte

V přírodním parku byla postavena umělá zřícenina h...
obrázek

Běhařov

Jedná se o prostý obdélný patrový objekt s trojito...
obrázek

Beňovy

Původní renesanční tvrz, v prakticky nezměněné pod...
obrázek

Bernartice (KT)

O objektu, který zanikl a dnes již ani nelze zjist...
obrázek

Běšiny - nová tvrz

Zbytky staré tvrze jsou dochovány v obdélném objek...
obrázek

Běšiny - stará tvrz

V literatuře byla vyslovena i domněnka (nelze ji v...
obrázek

Běšiny - zámek

Jedná se o rozsáhlý trojkřídlý dvoupatrový objekt ...
obrázek

Bezděkov (KT)

Původně gotická tvrz, zničena při obléhaní a násle...
obrázek

Bílenice

O podobě a poloze původního sídla není nic známo. ...
obrázek

Biřkov

Tvrziště dokládající existenci sídla se dochovalo ...
obrázek

Bor (KT)

Tvrz stávala na východním konci obce v místech dří...
obrázek

Boříkovy

Jedná se jednopatrový objekt obdélníkového půdorys...
obrázek

Bezděkov (PJ)

Tvrz nedlouho poté, co se stala majetkem Černínů a...
obrázek

Bijadla

Tvrz po připojení k Ježovu ztratila význam panskéh...
obrázek

Borovy

Tvrz stávala na severním konci obce, kde se z ní d...
obrázek

Angerbach

V pramenech se hrádek neuvádí. Je datován na zákla...
obrázek

Bezvěrov - nová tvrz

Polohu mladší tvrze, která patrně též zanikla běhe...
obrázek

Bezvěrov - stará tvrz

Polohu starší tvrze, která zanikla během třicetile...
obrázek

Biskoupky (RO)

Pozůstatky zaniklé tvrze se patrně nacházejí v obj...
obrázek

Alfrédov

Zámeček byl postaven pro opata kladrubského klášte...
obrázek

Bernartice

Původně gotická tvrz byla v renesanci rozšířena o ...
obrázek

Bezdružice

Jádro gotického hradu s tzv. horním dvorem se rozk...
obrázek

Blahousty

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto určit...
obrázek

Boněnov

Tvrz stávala poblíž dnešního domu čp. 26 na svahu ...
obrázek

Bor (TC)

Jedná se o objekt, jehož nepravidelné čtyřúhelníko...
obrázek

Brod nad Tichou

Tvrz stávala v místech nynější fary. Dokládají ji ...
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek