Památky

Zvolte prosim podkategorii...

Seznam památek:

obrázek

Aehrentalský palác (AB)

Pozdně renesanční palác, rozšířený novoren...
obrázek

Arcibiskupský palác (AB)

Původní renesanční rezidence, jenž byla posta...
obrázek

Auersperský palác

Palác, jenž zaujímá západní stranu Valdštej...
obrázek

Biskupský dvorec

Bývalý dvorec stával v místech dnešního domu...
obrázek

Bissingenský palác

Palác vznikl přestavbou dvou původně gotickýc...
obrázek

Bretfeldský palác

Jedná se čtyřkřídlý dvoupatrový objekt s ob...
obrázek

Braník

Při obléhání Prahy Švédy byl zničen dvůr s...
obrázek

Dolní Krč

Tvrz vznikla zřejmě koncem 13. století. V roce ...
obrázek

Hodkovičky

 Jediná zmínka o tvrzi je z roku 1368.více...
obrázek

Belvedér

Jednalo se o jednoduchý, umělecky hodnotný, pat...
obrázek

Bohnice

Jedná se prostý jednopatrový objekt obdélníko...
obrázek

Babice (AB)

O zaniklé vsi i tvrzi neexistují téměř žádn...
obrázek

Běchovice - nová tvrz

V místech, kde stávala tvrz, byl v 18. st. vysta...
obrázek

Běchovice - stará tvrz

Místo, kde patrně stávala tvrz, která je poprv...
obrázek

Benice (AB)

pol. 14. st. - předpokládaný vznik věžové tv...
obrázek

Borovany - zámek (CB)

Jedná se o patrový, symetricky řešený barokn...
obrázek

Boršov nad Vltavou - hrádek

Po hrádku, jehož existence neměla dlouhé trvá...
obrázek

Boubínský zámeček

Původně stávala lovecká chata na svahu šumavs...
obrázek

Branišov (CB)

Zaniklá tvrz stávala při severní straně rybn...
obrázek

Branovice - druhá tvrz

Objekt bývalé tvrze stojí ve východní části...
obrázek

Branovice - první tvrz

Ve středověku zde stávala menší tvrz s nezná...
obrázek

Bělá

Místo, kde stávala zdejší tvrz, nelze již ur...
obrázek

Bělá

Tvrz, která stávala uprostřed obce na mírném ...
obrázek

Benešov nad Černou

Tvrz nebyla již od husitských válek obývána a...
obrázek

Benešov nad Ploučnicí - feudální sídlo

Zpráva v Schleglově benešovské kronice uvádí...
obrázek

Boletice

Hrad, zvaný Raziberk, stával východně od koste...
obrázek

Albeř

Patrový objekt stojí na kopečku nad nádražím...
obrázek

Babky

Tvrz stávala na úpatí mírného návrší v mí...
obrázek

Bělčovice

Tvrz zanikla po připojení k panství Staré Hobz...
obrázek

Bílkov

Opevnění, v jehož východní části byl vybudo...
obrázek

Bolíkov - tvrz

Tvrz, která zcela zanikla, stávala v místech je...
obrázek

Bolíkov - zámek

Jednalo se o dvoupatrový menší zámek, který m...
obrázek

Borek (JH)

Tvrz stávala v dolní části obce.Datování:1. ...
obrázek

Albrechtice (PI)

Dochovaná románská tribuna v kostelíku sv. Pet...
obrázek

Bernartice (PI)

Zdejší tvrz, která zanikla beze stopy, stávala...
obrázek

Borečnice

Feudální sídlo, které pravděpodobně nemělo ...
obrázek

Borovany - hrádek (PI)

Sídlo patrně v podobě věžového hrádku, jeho...
obrázek

Borovany - nová tvrz (PI)

Jednalo se o dvoupatrovou budovu, překrytou patrn...
obrázek

Borovany - tvrz (PI)

Sídlo, jehož existence netrvala dlouho, stávalo...
obrázek

Bošovice (PI)

Tvrz, která není v pramenech doložena, zcela za...
obrázek

Brloh (PI)

Jedná se o obdélný patrový objekt pokrytý ren...
obrázek

Běleč (PT)

Pozdně gotická tvrz, která po připojení k pra...
obrázek

Benešova Hora

Patrně dřevěná tvrz či hrádek nestál, jak u...
obrázek

Bohumilice (PT)

Jedná se o patrový trojkřídlý klasicistní ob...
obrázek

Borčice

Vladycké sídlo, které se zřejmě nevyvinulo do...
obrázek

Albrechtice (ST)

Vladycké sídlo s tvrzí, o níž se neví nic bl...
obrázek

Bavorov

Nevelký hrad, jehož funkce sídla trvala kolem 5...
obrázek

Bavorov (Panský dům)

Reprezentativní panské sídlo bylo postaveno př...
obrázek

Bělčice - feudální sídlo

Nejstarší zdejší panské sídlo patrně stáva...
obrázek

Bělčice - hrádek

Hrádek stával na návrší, zvaném Slepičí ho...
obrázek

Bělčice - tvrz

Jedná se o zmodernizovaný dvoukřídlý patrový...
obrázek

Bílsko

Feudální středověké sídlo, které patrně ne...
obrázek

Blanice (ST)

Feudální sídlo s vlastnickým tribunovým koste...
obrázek

Blatenka

Sídlo, patrně v podobě zemanského dvorce.více...
obrázek

Blatná

Původní vodní hrad vystavěný na skalisku nad ...
obrázek

Bratronice

Jedná se o jednoduchý patrový objekt s mansardo...
obrázek

Balkova Lhota

Jednalo se o malou tvrz s dřevěným patrem chrá...
obrázek

Bechyně

Počátky dějin jsou spojeny s duchovní a pozdě...
obrázek

Blanice (TA)

Tvrz stávala v areálu blanického dvora, pozděj...
obrázek

Blatnice (TA)

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto ur...
obrázek

Borotín - hrad (TA)

Areál zříceniny, stojící nad Zámeckým rybn...
obrázek

Borotín - tvrz (TA)

Tvrz byla postavena patrně při založení vsi na...
obrázek

Božejovice

Tvrz je poprvé doložena při dobytí odpůrci st...
obrázek

Brandlín

Původní tvrz byla nahrazena novou renesanční, ...
obrázek

Adamov

Původně patrový klasicistní lovecký zámek s ...
obrázek

Bašta

Hrádek, jehož zbytky byly upraveny na baštu, kt...
obrázek

Blansek

Hrad stával na vysokém vápencovém ostrohu nad ...
obrázek

Blansko (BK)

Po zboření hradu vznikla ve vsi nejspíše tvrz,...
obrázek

Borotín - tvrz (BK)

Některé prameny zde uvádějí tvrze dvě. Prvn...
obrázek

Borotín - zámek (BK)

Druhá tvrz stávala v místech dnešního zámku....
obrázek

Borová

více»
obrázek

Boskovice - hrad

Komplex zříceniny goticko-renesančního hradu s...
obrázek

Boskovice - nový zámek

Jedná se o patrový čtyřkřídlý objekt obklop...
obrázek

Boskovice - starý zámek

Jedná se jednopatrovou, původně barokní budovu...
obrázek

Althanský palác

Palác byl poškozený a zbořený za II. světov...
obrázek

Bauerův zámeček

Klasicistní patrový zámeček osové dispozice v...
obrázek

Berglův palác

Cihlová stavba paláce si ve svém jádru dochovl...
obrázek

Biskupský dvůr

Dvůr vznikl v místech starého proboštství sv....
obrázek

Brněnské Ivanovice

Jedná se o nevelký patrový obdélníkový objek...
obrázek

Alexovice

Lovecký zámeček byl postaven na nejvýše polo...
obrázek

Bílovice nad Svitavou

Zříceniny raně gotického hradu bergfritového ...
obrázek

Biskoupky (BI)

Tvrz patřila k vnějšímu okruhu tvrzí hradu Mo...
obrázek

Blažovice

Architektonicky nevýrazný zámek.více»
obrázek

Aloch

Tvrz byla poprvé doložena již jako pustá. Jedn...
obrázek

Apollónův chrám

Jedná se o empírovou stavbu stojící na pahorku...
obrázek

Bahnov

Tvrz se vsí stávaly v bažinatém kraji u soutok...
obrázek

Bahýnko

Tvrz, která není v pramenech uváděna, stávala...
obrázek

Belveder

Jedná se o patrovou stavbu stojící na návrší...
obrázek

Boleradice

Hrad stával jižně od obce na kopci zv. Paseky (...
obrázek

Bořetice

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není znám...
obrázek

Archlebov

Počátky tvrze nejsou zcela jasné. Poté co byla...
obrázek

Blatnice (HO)

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto ur...
obrázek

Bohuslavice - hrad (HO)

Hrad byl zbudován na protějším kopci než stá...
obrázek

Bohuslavice - tvrz (HO)

Tvrz, která sloužila nejenom k ochraně vsi lež...
obrázek

Bohdalice - tvrz

Někdy se uvádí, že hrádek stával na Holém k...
obrázek

Bohdalice - zámek

Jedná se o jednopatrový objekt obdélníkového ...
obrázek

Bošovice (VY)

Jedná se o dvoukřídlou stavbu s věží čtverc...
obrázek

Brankovice

Písemné zprávy o zdejší tvrzi chybí. Její e...
obrázek

Althanův palác

Jedná se o dvoupatrový objekt s výrazným vstup...
obrázek

Bítov (ZN)

Rozsáhlý komplex opevněného hradu na skalnaté...
obrázek

Bohunice

Architektonicky nevýrazný zámek.více»
obrázek

Bohutice

Původní tvrz byla přestavěna na dvoupatrový r...
obrázek

Borotice

Tvrz, která stávala patrně na dolním konci obc...
obrázek

Boskovštejn

Jedná se o dvoupatrový obdélníkový goticko-re...
obrázek

Božice

Podle dochovaných pozůstatků západně od vsi z...
obrázek

Branišovice

Jedná se o patrový obdélníkový, architektonic...
obrázek

Aš - tvrz

Tvrz byla postavena v části zvané Mikulov. Kdy...
obrázek

Aš - zámek (I.)

Zámek v severovýchodní části města v tzv. Ni...
obrázek

Aš - zámek (II.)

Po zboření zámku na Niklasbergu si postavil Zik...
obrázek

Aš - zámek (III.)

Po zboření zámku na Niklasbergu si postavil Erd...
obrázek

Bodnershof

Za výtopnou chebského nádraží se nalézá tvr...
obrázek

Boršengryn

Hrad stával na skalnatém ostrohu při jihozápad...
obrázek

Božetín

Tvrz, jejíž vznik ani zánik není znám, doklá...
obrázek

Albeřice

Menší vrchnostenský zámek stával v západní ...
obrázek

Andělská Hora

Z původního gotického hradu se nic nezachovalo....
obrázek

Bečov nad Teplou

Hrad vznikl, aby chránil důležitou křižovatku...
obrázek

Bražec

Dnes existenci zdejší tvrze dokládá jen elipso...
obrázek

Brložec

Jednalo se o patrový barokní objekt obdélníkov...
obrázek

Arnoltov

Jedná se o obdélný (24 x 13 m) patrový nevýra...
obrázek

Boučí

Tvrz, která stávala na okraji obce, dnes doklád...
obrázek

Bačkov

Na základech tvrze, která zanikla, když ztratil...
obrázek

Bělá

Tvrz, která stávala uprostřed obce na mírném ...
obrázek

Benedín (HB)

Tvrz stávala v místech osady Zálesí (Gerštejn...
obrázek

Bezděkov (HB)

Tvrz, která byla během třicetileté války zpus...
obrázek

Bilantova Lhota

Zdejší tvrz již dnes dokládá jen výrazné ob...
obrázek

Bohumilice (HB)

Kdy byla zdejší tvrz postavena, ani kdy zanikla,...
obrázek

Aleje

Lovecký zámeček byl postaven na nejvýše polo...
obrázek

Batelov - nový zámek

Tzv. nový zámek je zmodernizovaný dvoukřídlý...
obrázek

Batelov - stará tvrz

Původní tvrz stávala asi jihozápadně od koste...
obrázek

Batelov - starý zámek

Tzv. starý zámek tvoří patrový dvoutraktový ...
obrázek

Bezděkov (JI)

Domnělá tvrz, o které není nic bližšího zn...
obrázek

Borovná

Tvrz stávala v místech dnešní školy.Datován...
obrázek

Branišov (JI)

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není znám...
obrázek

Bedřichov

Tvrz, která asi neměla dlouhého trvání, zanik...
obrázek

Bělá

Tvrz stávala v místech, kde byl později vystav...
obrázek

Blažnov

Tvrz ve vsi není písemně doložena. O její exi...
obrázek

Božejov

Původní tvrz byla přestavěna na na barokní z...
obrázek

Babice (TR)

Tvrz, po níž se nedochovaly žádné stopy, byla...
obrázek

Bačkovice

Tvrz, která zanikla beze stopy.Datování:1. pol....
obrázek

Batouchovice

Z tvrze se nic nedochovalo a nelze ani zjistit, kd...
obrázek

Benedín (TR)

Tvrz, která zcela zanikla spolu se vsí, dnes ji...
obrázek

Biskupice (TR) - tvrz

Tvrz, v některých pramenech označována jako hr...
obrázek

Biskupice (TR) - zámek

Jednalo se o prostý obdélný patrový objekt kry...
obrázek

Bohušice

Tvrz, která stávala v místech bývalého ovčí...
obrázek

Bolíkovice

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není znám...
obrázek

Boňov

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není znám...
obrázek

Bransouze

Zbytky tvrze se nacházejí jihovýchodně od obce...
obrázek

Aueršperk

Počátek existence hradu je datován archeologick...
obrázek

Blažkov

Kdy byl hrad, snad jen dřevěný, postaven, není...
obrázek

Bobrová

Zbytky hrádku v podobě valu a příkopu se nach...
obrázek

Bohdalov

Z tvrze se dochovaly terénní stopy budov a hrade...
obrázek

Bolešín

Tvrz /?/.více»
obrázek

Babice (HK)

Tvrz, jež není v písemných pramenech doložena...
obrázek

Barchov

Jedná se o obdélný patrový objekt se střední...
obrázek

Barchov

Ze dřeva postavená tvrz byla po výstavbě zámk...
obrázek

Barchůvek

Tvrz, která stávala za rybníkem na východní s...
obrázek

Barchůvek

Jednalo se o patrový obdélný objekt se středn...
obrázek

Biskupská rezidence

Na místě tří měšťanských domů byla nákla...
obrázek

Boharyně

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto ur...
obrázek

Bartoušov

Z tvrze se nic nedochovalo a nelze ani zjistit, kd...
obrázek

Bašnice

O vzniku tvrze není nic známo. Podle ústní tra...
obrázek

Bezník

 Tvrz, o které není nic bližšího známo,...
obrázek

Bílsko u Hořic

Bílský dvůr s tvrzí stával v jihovýchodní ...
obrázek

Bílsko u Jičína

Bílský dvůr s tvrzí stával na východním kon...
obrázek

Brada - hrad

Hrad dnes dokládají drobné zlomky zdiva dochova...
obrázek

Brada - tvrz

Tvrz /údajně na tvrzišti v místě zvaném Na v...
obrázek

Adršpach - hrad

Skalní hrad se poprvé uvádí Majestas Carolina ...
obrázek

Adršpach - zámek

Renesanční zámek, snad vystavěný v místech p...
obrázek

Bohuslavice - tvrz (NA)

Existence tvrze není písemnými prameny doložen...
obrázek

Brod

Letohrádek o jehož podobě není žádná předs...
obrázek

Broumov - hrad (NA)

Původní hrad byl postupně přestavěn benedikt...
obrázek

Albrechtice (RK)

Když přestal původně královský hrad, převá...
obrázek

Bezděkov (RK)

Jižně od Rychnova nad říčkou Kněžnou stáva...
obrázek

Bolehošť - nová tvrz

Nová tvrz, která na počátku minulého století...
obrázek

Bolehošť - stará tvrz

Starší, patrně kruhová vodní tvrz stávala v ...
obrázek

Bolehošťská Lhota

Jedná se o jednopatrový objekt obdélníkového ...
obrázek

Borohrádek - tvrz

Zdejší tvrz, později označována již jako zá...
obrázek

Borohrádek - zámek

Jedná se o jednopatrový objekt obdelníkového p...
obrázek

Borovnice - tvrz

Tvrz, o jejíž podobě není nic známo, stála p...
obrázek

Borovnice - zámek

Zámek byl postaven naproti staré tvrzi, před vj...
obrázek

Aichelburg

Romantická zřícenina na stráni nad pravým bř...
obrázek

Arnultovice

Jedná se o dvoupatrový dvoukřídlý objekt s os...
obrázek

Batňovice

Kruhová vodní tvrz, která není doložena v pí...
obrázek

Bílá Třemešná

Jednalo se o patrový objekt s malým dvorem upros...
obrázek

Bílé Poličany - tvrz

Jednalo se o drobné feudální sídlo, které po ...
obrázek

Bílé Poličany - zámek

Jedná se o dvoukřídlý dvoupatrový architekton...
obrázek

Bolkov

Hrad stával u obce Libeč na strmém ostrohu Bolk...
obrázek

Borek (TU)

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není znám...
obrázek

Bradlo

Hrad byl postaven jako součást fortifikační so...
obrázek

Bezděz

Jeden z mála hradů, jehož původní dispozice n...
obrázek

Boreček

Jednalo se o architektonicky nevýrazný objekt (b...
obrázek

Bořetín

Jedná se jednopatrový objekt obdélníkového p...
obrázek

Bredovský zámeček

V zámeckém parku byl postaven raně barokní let...
obrázek

Albrechtice - tvrz (LB)

Tvrz, o které se neví, kdy byla postavena, se po...
obrázek

Albrechtice - zámek (LB)

Barokní zámek nesloužil jako panské sídlo dlo...
obrázek

Andělka

Renesanční tvrz sloužila po ztrátě rezidenčn...
obrázek

Arturův hrad

Majitelé Sychrova si v místech bývalé poustevn...
obrázek

Bílý Kostel nad Nisou

Jedná se o prostý obdélný přízemní objekt v...
obrázek

Annathal

Bližší informace o objektu není známá.Datov...
obrázek

Bozkov

Malý hrádek stával jižně od obce nad údolím...
obrázek

Bradlec

Gotický hrad stával na vrcholu hory Bradlec záp...
obrázek

Artmanov

Datování:r. 1474 - hrádek rozbořen při nájez...
obrázek

Brantice - tvrz

Z původní tvrze se nedaleko východního křídl...
obrázek

Brantice - zámek

Trojkřídlý patrový objekt se zajímavým vstup...
obrázek

Bretnov

Tvrz stávala v blízkosti současného mostu pře...
obrázek

Bílá

Lovecký zámeček olomouckých arcibiskupů, doko...
obrázek

Bílá Lhota

Jedná se o volně stojící architektonicky nevý...
obrázek

Brandýs

Zámek stával v zahradách, které jsou vymezeny ...
obrázek

Bartošovice

Původně tvrz, přestavěná na renesanční zám...
obrázek

Bílovec

Původně nevelký gotický hrad byl později pře...
obrázek

Bítov (NJ)

Tvrz stávala v místech podnes řečených Na hr...
obrázek

Bravantice - tvrz

Tvrz je zčásti dochována v objektech bývalého...
obrázek

Bravantice - zámek

Jedná se patrový objekt obdélníkového půdory...
obrázek

Bravinné

Tvrz, která v průběhu staletí zcela zanikla, s...
obrázek

Bělá

Místo, kde stávala tvrz, není známo.Datování...
obrázek

Blücherův palác

Barokní jednopatrový nárožní palác s vnitřn...
obrázek

Bohdanovice

Z tvrze, která zanikla pravděpodobně za česko-...
obrázek

Bohuslavice - hrádek (OP)

Existenci hrádku neznámého původu a bez histor...
obrázek

Bohuslavice - tvrz (OP)

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není znám...
obrázek

Bolatice

Jedná se o patrový barokní objekt obdélníkov...
obrázek

Bartovice

Při dvoře nad říčkou Lučinou byl postaven ne...
obrázek

Běstvina

Jedná se o čtyřkřídlý patrový objekt obdivu...
obrázek

Běstvina

Zdejší vodní tvrz není nikde zmiňována, ale ...
obrázek

Bílý Kůň

Tvrziště se nachází na zalesněném uměle nav...
obrázek

Bítovany

Podle "Seznamu kulturních památek" stávala tvrz...
obrázek

Bohunkov

Místo, kde tvrz stávala, ani kdy zanikla, není ...
obrázek

Bořice

Na okraji návsi (čp. 48) je dochováno tvrzišt...
obrázek

Barchov

Bližší informace o objektu není známá.Datov...
obrázek

Benešovice

Tvrz stávala patrně mezi bývalým panským dvor...
obrázek

Blatník

Hrad stával na pravém břehu Labe u stejnojmenn...
obrázek

Blato

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto ur...
obrázek

Brloh (PU)

Tvrz stávala na severním břehu zdejšího rybn...
obrázek

Balda

Nedaleko od Jedlové, v místech samoty Balda, byl...
obrázek

Bělá nad Svitavou

Jednalo se o prostý patrový objekt, upravený na...
obrázek

Bělá pod Bezdězem

Kdy zde byla postavena gotická tvrz nelze přesn...
obrázek

Biskupice (SY)

Jedná se o čtyřkřídlý, většinou patrový o...
obrázek

Boršov

Zbytky zřícenin hradu nad jihovýchodním okraje...
obrázek

Brandýs nad Orlicí - hrad

Nepatrné zříceniny hradu se nalézají na zales...
obrázek

Brandýs nad Orlicí - nový zámek

Jedná se o patrový objekt obdélníkového půdo...
obrázek

Brandýs nad Orlicí - starý zámek

Jednalo se o rozsáhlou stavbu, ke které patřily...
obrázek

Alberovice - druhá tvrz

Tvrz stávala patrně severně od prvního sídla....
obrázek

Alberovice - první tvrz

Tvrziště s vodním příkopem, dochované v jiho...
obrázek

Bedřichovice

Tvrz, která zanikla pravděpodobně za třicetile...
obrázek

Benešov

Připomínané opevnění, nešlo-li o pouhý opev...
obrázek

Benešov nad Černou

Tvrz nebyla již od husitských válek obývána a...
obrázek

Benešov nad Ploučnicí - feudální sídlo

Zpráva v Schleglově benešovské kronice uvádí...
obrázek

Benice (BN)

Tvrz stávala patrně na návrší nad bývalým r...
obrázek

Bezejovice

Tvrz stávala severně od hospodářského dvora a...
obrázek

Bezmíř

Zdejší tvrz v průběhu staletí zcela zanikla a...
obrázek

Beztahov

Pozůstatky bývalé tvrze se dochovaly v obytné ...
obrázek

Bílá

Lovecký zámeček olomouckých arcibiskupů, doko...
obrázek

Bílá Lhota

Jedná se o volně stojící architektonicky nevý...
obrázek

Bílkovice

Po zdejší tvrzi se nedochovaly žádné stopy a ...
obrázek

Blanice (BN)

Tvrz stávala na pravém břehu řeky Blanice seve...
obrázek

Blaník

Podle archeologických nálezů není hrad lokaliz...
obrázek

Blažejovice

Existenci tvrze dokládá v místech čp. 4 jen li...
obrázek

Bolina

V obci u kaple je zachováno tvrziště obehnané ...
obrázek

Borovsko - hrad

Hrad stával na konci vysokého ostrohu s příkro...
obrázek

Borovsko - tvrz

Jednalo se o jednopatrový objekt obdélníkového...
obrázek

Božešice

Z tvrze se dodnes dochovalo tvrziště v podobě p...
obrázek

Božkovice

Kdy zdejší tvrz zanikla není známo, ale v prů...
obrázek

Broumovice

Tvrz zanikla beze stopy a proto nelze přesně ur...
obrázek

Brozánky

Tvrz zanikla beze stopy a proto nelze přesně ur...
obrázek

Běleč (BE)

Tvrz zřejmě brzy po připojení ke karlštej...
obrázek

Bezdědice

O tvrzi, která zanikla beze stopy, není známa b...
obrázek

Amálie

Klasicistní dvůr se zámečkem situovaný nedale...
obrázek

Bakov

Jedná se o původní renesanční obdélný patro...
obrázek

Balda

Nedaleko od Jedlové, v místech samoty Balda, byl...
obrázek

Bayerovka

Pseudogotický dvůr se zámečkem a parkem.Datov...
obrázek

Běleč (KD)

Tvrz, z které se nic nedochovalo, stávala v are...
obrázek

Bílichov

Jedná se o prostý, slohově nevýrazný, patrov...
obrázek

Bílý Újezdec

Přesný vznik gotické tvrze není znám, ale obj...
obrázek

Blahotice

Jedná se o dvoupatrový objekt stojící v areál...
obrázek

Blahotice - tvrz

Zbytky zdiva tvrze překryté zeminou a vegetací ...
obrázek

Blahotice - zámek

Jedná se o dvoupatrový objekt stojící v areál...
obrázek

Borňov

Otázku, kde tvrz stávala, není možno pro nedos...
obrázek

Braškov

Tvrz, která v průběhu staletí zcela zanikla.Da...
obrázek

Bratkovice

Tvrz, která v průběhu staletí zcela zanikla.Da...
obrázek

Bečvárky

Tvrz po té co přešla do rukou Laudona, majitele...
obrázek

Bečváry - nový zámek

Nový zámek byl postaven nedaleko původního zá...
obrázek

Bečváry - starý zámek

V místech zpustlé tvrze, která asi značně utr...
obrázek

Blinka

Zámeček /?/.více»
obrázek

Bohouňovice

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není znám...
obrázek

Bošice

Tvrz, která stávala u rybníka, zanikla beze sto...
obrázek

Božec

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není znám...
obrázek

Albrechtice (KH)

Tvrz se v pramenech nepřipomíná. Stávala na ji...
obrázek

Bahýnko

Tvrz, která není v pramenech uváděna, stávala...
obrázek

Beřice

Beřická vodní tvrz stávala v jižní části d...
obrázek

Bílé Podolí

Tvrziště půdorysu nepravidelného trojúhelník...
obrázek

Bláto

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto ur...
obrázek

Bohdaneč

V místě tvrze, která stávala v jihovýchodní ...
obrázek

Bojmany

Jedinou upomínkou na zdejší tvrz, která stáva...
obrázek

Bratčice

Tvrz stávala mezi dvěma rybníky na jižním okr...
obrázek

Bosyně

Jedná se jednoduchý, jednopatrový objekt obdeln...
obrázek

Bažantnice

Lovecký zámeček, o kterém nejsou známé bliž...
obrázek

Bělá pod Bezdězem

Kdy zde byla postavena gotická tvrz nelze přesn...
obrázek

Bellevue

Jedná se o přízemní obdélný objekt, upraven...
obrázek

Benátky nad Jizerou

Zámek byl vystavěn na zříceninách starého go...
obrázek

Bezno

Po zániku původní tzv. Velkodvorské tvrze byl ...
obrázek

Bezno - Malodvorská tvrz

O tzv. Malodvorské tvrzi, která stávala při Ma...
obrázek

Bezno - Vorecká tvrz

Podle místní tradice je Vorecký dvůr s tvrzí ...
obrázek

Badry

Zaniklá ves se rozkládala mezi obcemi Opolany a ...
obrázek

Bahnov

Tvrz se vsí stávaly v bažinatém kraji u soutok...
obrázek

Báně

Tvrziště obklopené hlubokým příkopem se nach...
obrázek

Beňovice

O vsi ani o tvrzi není v písemných pramenech ž...
obrázek

Běrunice - nová tvrz

O objektu, který patrně stával v cípu pole mez...
obrázek

Běrunice - stará tvrz

O objektu, který zanikl beze stopy, není známa ...
obrázek

Běruničky - nová tvrz

O tvrzi, která stávala v obci v místech hospod...
obrázek

Běruničky - stará tvrz

O objektu, který zanikl beze stopy, není známa ...
obrázek

Bolice

Místo, kde stávala tvrz, dokládá pahorek poros...
obrázek

Bon Repos

Jedná se o areál několika barokních objektů. ...
obrázek

Bašť

Nejstarší dějiny vsi jsou shodné s dějinami B...
obrázek

Baštěk

Nejstarší dějiny vsi jsou shodné s dějinami B...
obrázek

Brandýs nad Labem

Jedná se o honosný čtyřkřídlý objekt na pů...
obrázek

Brázdim

Tvrz byla upravena na hřebčín, který byl pozd...
obrázek

Brázdimec

Tvrz, která zanikla beze stopy.Datování:r. 1379...
obrázek

Brník

Zdejší tvrz se v písemných pramenech zde nikdy...
obrázek

Brnky

Jedná se o dvoupatrový objekt obdélného půdor...
obrázek

Bluk

Dodnes patrné stopy nevelkého opevnění na skal...
obrázek

Bohostice

Jedná se o patrový objekt obdélníkového půdo...
obrázek

Bolechovice

Jedná se o patrový rokokový zámek se střední...
obrázek

Benešov nad Ploučnicí - dolní zámek

Dolní zámek o třech budovách, při západní s...
obrázek

Benešov nad Ploučnicí - feudální sídlo

Zpráva v Schleglově benešovské kronice uvádí...
obrázek

Benešov nad Ploučnicí - horní zámek

Horní zámek, při severní straně náměstí, b...
obrázek

Ahníkov

Tvrz, o které se neví kdy a kým byla postavena,...
obrázek

Alberk

Převážně dřevěná tvrz (v posledních letech...
obrázek

Běšice

Jednalo se o obdélný patrový objekt s valbovou ...
obrázek

Bílence

Jedná se o obdélnou přízemní budovu s vysokou...
obrázek

Blatno

Jedná se o patrový dvojkřídlý objekt stojíc...
obrázek

Blov

Po tvrzi se nedochovaly žádné stopy. Stávala u...
obrázek

Boleboř - tvrz

Tvrz, z níž se dochovaly jen zbytky příkopů s...
obrázek

Boleboř - zámek

Střední část objektu čtvercového půdorysu j...
obrázek

Brany

Zámek, který byl pozdějšími mnohými úpravam...
obrázek

Bechlín

Tvrz patrně stávala v obci oproti domu čp. 94, ...
obrázek

Bílý Újezd

Jedná se o patrový dvoukřídlý objekt se zbytk...
obrázek

Blešenský vrch

Na stejnojmenném vrchu jsou zbytky neznámého hr...
obrázek

Boreč

Původně gotická tvrz byla přestavěna na barok...
obrázek

Brňany

Jedná se o patrový objekt s mansardovou střecho...
obrázek

Brocno

Jedná se o nepravidelný patrový objekt se dvěm...
obrázek

Brozany

Jedná se o patrový objekt obdélného půdorysu ...
obrázek

Bezděkov (LN)

Tvrz, jejíž pozůstatky byly znatelné ještě p...
obrázek

Bitozeves

Jedná se o mohutný patrový trojkřídlý objekt...
obrázek

Blažim

Jedná se mohutný, jednopatrový objekt, stojíc...
obrázek

Blšany u Loun

Jedná o jednoduchý, nevelký, jednopatrový obje...
obrázek

Blšany u Žatce

Zcela zaniklá tvrz stávala podle tradice v míst...
obrázek

Brloh (LN)

Tvrz, která stávala v blízkosti kostela, s ním...
obrázek

Brodec

Jedná se o prostý jednopatrový objekt obdélní...
obrázek

Brody

Jedná se o trojkřídlý patrový objekt s věži...
obrázek

Bečov

Předpoklad existence sídla při původně román...
obrázek

Bečov

O zámečku, který stával v areálu dvora, není...
obrázek

Bedřichův Světec - mladší sídlo

Panské sídlo, které patrně stávalo v jižní ...
obrázek

Bedřichův Světec - starší sídlo

Panské sídlo stávalo uprostřed obce severozáp...
obrázek

Bělušice

Z původní gotické tvrze se dochovaly pouze obvo...
obrázek

Brandov

Hrádek, jenž stával na ostrožně skalního út...
obrázek

Bílina

Původní kamenný hrad byl vystavěn pod starým ...
obrázek

Bílina - starý zámek

Tzv. starý zámek upravený později na měšťan...
obrázek

Blansko (UL)

Zříceniny hradu se rozkládají na čedičovém ...
obrázek

Brozánky

Tvrz zanikla beze stopy a proto nelze přesně ur...
obrázek

Bařice

Tvrz, ze které se zachovaly jen zbytky jejích z...
obrázek

Blišice

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto ur...
obrázek

Bánov

Tvrz stávala v areálu hospodářského dvora. Ne...
obrázek

Bánov

Archeologické nálezy dokládají existenci nejen...
obrázek

Bílovice (UH)

Jedná se o patrovou obdélníkovou budovu s krát...
obrázek

Bojkovice

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a ani není znám...
obrázek

Boršice

Tvrz poté co ztratila význam sídla, byla přem...
obrázek

Arnoltovice

Tvrz (někdy uváděna jako hrádek), jenž pravd...
obrázek

Branky - nový zámek

Patrový objekt s okrouhlou věží a několika š...
obrázek

Branky - starý zámek

Architektonicky nevýrazný patrový objekt obdél...
obrázek

Branky - tvrz

Tvrz stávala východně od starého zámku v mís...
obrázek

Adolfovice

Tvrz stávala ve vsi v místě zvaném Zámecký v...
obrázek

Bernartice

Jedná se o nevelký patrový dvoukřídlý objekt...
obrázek

Bílá Voda

Barokní zámek s parkem (plastiky sv. Vendelína ...
obrázek

Bílý Potok

V místech zvaném "Lindenberg - Lipový vrch" st...
obrázek

Arcibiskupský palác (OL)

Raně barokní palác vznikl přestavbou staršíc...
obrázek

Bílá Lhota

Jedná se o volně stojící architektonicky nevý...
obrázek

Bouzov - hrad

Jedná se o rozsáhlý hradní objekt, který se l...
obrázek

Bouzov - letohrádek

Nevelký letohrádek.Datování:poč. 19. st. - po...
obrázek

Bílovice - druhá trvz

Později byla ve vsi postavena nová tvrz chráně...
obrázek

Bílovice - první tvrz

Tvrz stávala pravděpodobně na ostrohu nad ří...
obrázek

Bohuslavice - tvrz (PV)

Tvrz, která zanikla pravděpodobně při bojích ...
obrázek

Brodek u Prostějova

Jedná se o patrový objekt s mansardovou střecho...
obrázek

Beňov

1. pol. 14. st. - předpoklad existence tvrzer. 14...
obrázek

Alojzov

Architektonicky nevýrazný objekt (bližší info...
obrázek

Bartoňov

Tvrz, při které byla též zahrada a chmelnice, ...
obrázek

Bludov - hrad

Hrad stával na jižním zalesněném úbočí vrc...
obrázek

Bludov - tvrz

Tvrz někdy nazývaná zámečkem, byla později z...
obrázek

Bludov - zámek

Jedná se o patrový objekt na půdorysu písmene ...
obrázek

Bohdíkov

Jedná se o jednopatrový objekt obdélníkového ...
obrázek

Branná - hrad

Gotický hrad bergfritového typu, jehož zřícen...
obrázek

Branná - zámek

Komplex je tvořen trojkřídlým patrovým objekt...
obrázek

Brníčko

Zříceniny gotického hradu s plášťovou zdí s...
obrázek

Annaburg

Malý barokní lovecký zámeček byl postaven v p...
obrázek

Bělá nad Radbuzou

Jedná se o obdélný patrový objekt se sedlovou ...
obrázek

Blížejov

Jedná se o jednoduchý jednopatrový objekt obdé...
obrázek

Albrechtice (KT)

Jedná se o patrový dvoukřídlý neslohový obje...
obrázek

Ballymotte

V přírodním parku byla postavena umělá zříc...
obrázek

Běhařov

Jedná se o prostý obdélný patrový objekt s tr...
obrázek

Beňovy

Původní renesanční tvrz, v prakticky nezměně...
obrázek

Bernartice (KT)

O objektu, který zanikl a dnes již ani nelze zji...
obrázek

Běšiny - nová tvrz

Zbytky staré tvrze jsou dochovány v obdélném o...
obrázek

Běšiny - stará tvrz

V literatuře byla vyslovena i domněnka (nelze ji...
obrázek

Běšiny - zámek

Jedná se o rozsáhlý trojkřídlý dvoupatrový ...
obrázek

Bezděkov (KT)

Původně gotická tvrz, zničena při obléhaní ...
obrázek

Bílenice

O podobě a poloze původního sídla není nic zn...
obrázek

Biřkov

Tvrziště dokládající existenci sídla se doch...
obrázek

Bor (KT)

Tvrz stávala na východním konci obce v místech...
obrázek

Boříkovy

Jedná se jednopatrový objekt obdélníkového p...
obrázek

Bezděkov (PJ)

Tvrz nedlouho poté, co se stala majetkem Černín...
obrázek

Bijadla

Tvrz po připojení k Ježovu ztratila význam pan...
obrázek

Borovy

Tvrz stávala na severním konci obce, kde se z n...
obrázek

Angerbach

V pramenech se hrádek neuvádí. Je datován na z...
obrázek

Bezvěrov - nová tvrz

Polohu mladší tvrze, která patrně též zanikl...
obrázek

Bezvěrov - stará tvrz

Polohu starší tvrze, která zanikla během třic...
obrázek

Biskoupky (RO)

Pozůstatky zaniklé tvrze se patrně nacházejí ...
obrázek

Alfrédov

Zámeček byl postaven pro opata kladrubského kl...
obrázek

Bernartice

Původně gotická tvrz byla v renesanci rozšíř...
obrázek

Bezdružice

Jádro gotického hradu s tzv. horním dvorem se r...
obrázek

Blahousty

Zdejší tvrz beze stopy zanikla a nelze proto ur...
obrázek

Boněnov

Tvrz stávala poblíž dnešního domu čp. 26 na ...
obrázek

Bor (TC)

Jedná se o objekt, jehož nepravidelné čtyřúh...
obrázek

Brod nad Tichou

Tvrz stávala v místech nynější fary. Dokláda...
obrázek

Broumov (TC) - Jánský zámeček

Jedná se o klasicistní objekt na východním okr...
obrázek

Broumov (TC) - nový zámek

Jedná se o hodnotnou stavbu stojící v lese při...
obrázek

Broumov (TC) - starý zámek

Jedná se o jednopatrový objekt obdélného půdo...
Copyright © 2010
Josef M. Šafránek